Thư viện số

Tài liệu trên thư viện được sưu tầm và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
Vì sử dụng máy chủ miễn phí, một số tài liệu trước khi tải về sẽ hiện quảng cáo. Các bạn vui lòng đợi 5s để tải về nhé!.
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1

Khoi 10

2014_2015 :Anh - Van (THPT Thuan Thanh 3 Bac Ninh) -

2015_2016 :Dia (THPT Ly Thai To Bac Ninh) - Dia (THPT Ly Thai To _ Bac Ninh ) ap an -

2016:2017 (Anh (Thong Nhat A High School)) - 2017 (Toan (Hai Hau) -

2016_2017 :Anh (THPT Nguyen Trai, tinh Thai Binh) - Hoa (chuyen Luong The Vinh) - Hoa (chuyen Luong The Vinh)_dap an - Ly (thpt nam truc tinh nam dinh) - Ly - Sinh (chuyen Luong The Vinh) - Sinh (chuyen Luong The Vinh)_dap an - Toan (chuyen Luong The Vinh) - Toan (chuyen Luong The Vinh)_dap an - Van (chuyen Luong The Vinh)_dap an - Van (chuyen Luong The Vinh)_de - Vat ly (chuyen Luong The Vinh)_dap an - Vat ly (chuyen Luong The Vinh)_de -

Khoi 11

2014_2015 :Hoa (THPT Tan Binh) -

2015_2016 :Hoa (THPT Nguyen Van Cu (Bac Ninh)) - Van (Binh Thuan) -

2016_2017 :Hoa (THPT Nguyen Dang Dao) - Hoa (THPT Nguyen Van Cu (Bac Ninh)) - Hoa - Lich su (suu tam) - Ly(thptvanlangdongnai) -

Khoi 12

2015_2016 :HOA (de 1 (suu tam)) - HOA (de 1, suu tam) (dap an) - van (THPT Thong Nhat A) -

2016_2017 :Ly (thpt nhan chinh) - Toan 1 (Dap an) - Toan 1 - van (THPT Thua Luu) -