Thư viện số

Tài liệu trên thư viện được sưu tầm và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
Vì sử dụng máy chủ miễn phí, một số tài liệu trước khi tải về sẽ hiện quảng cáo. Các bạn vui lòng đợi 5s để tải về nhé!.
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12

Hoa

2009_2010 :Dien Bien (Dap An) - Dien Bien -

2011_2012 :Ha Noi - Long An (1) - Long An (Dap An (1)) - Nghe An(Bang A) - Nghe An(Bang B) - Thanh Hoa (Dap An) - Thanh Hoa -

2012_2013 :Bac Ninh (Dap An) - Bac Ninh - Kien Giang (Dap An) - Kien Giang - Nghe An(Bang A) (Dap An) - Nghe An(Bang A) - Nghe An(Bang B) (Dap An) - Nghe An(Bang B) - Ninh Binh(Lan 1) (Dap An) - Ninh Binh(Lan 1) -

2013_2014 :Hai Duong (Dap An) - Hai Duong - Hoa Binh - Quang Tri (Dap An) - Quang Tri - Thanh Hoa (Dap An) - Thanh Hoa -

2014_2015 :Bac Ninh (1) - Ninh Thuan -

2015_2016 :Quang Tri (1) - Quang Tri (Dap An (1)) - Vinh Phuc (Dap An) - Vinh Phuc -

Ly

2002_2003:Quoc Gia (dap an) - Quoc Gia -

2006_2007:Lam Dong (dap an) - Lam Dong -

2007_2008:DakLak (Dap an) - DakLak - Nghe An - Nghe An (dap an) -

2010_2011:Thai Nguyen (dap an) - Thai Nguyen -

2011_2012:Dak Lak (dap an) - Dak Lak - Hai Duong (dap an) - Hai Duong - Hoa Binh (dap an) - Hoa Binh - Nghe An (dap an) - Nghe An - Thanh Hoa (Dap an) - Thanh Hoa - Vinh Phuc (dap an) - Vinh Phuc -

2012_2013:Ninh Binh (dap an) - Ninh Binh - Quang Binh (dap an) - Quang Binh -

2015_2016 :Bac Ninh (1) -

2015_2016:Quoc Gia -

2016_2017 :Bac Ninh (1) -

Tin

2008_2009 :BinhDinh -

2009_2010 :BenTre -

2010_2011 :CaMau - DongThap - ThanhHoa -

2011_2012 :BacLieu - CaMau - NinhBinh - QuocGia (1) - ThanhHoa -

2012_2013 :BenTre - BinhPhuoc - DongThap - LamDong - NgheAn - ThanhHoa -

2013_2014 :LamDong - NinhThuan - QuangNam -

2014_2015 :NinhThuan - TayNinh -

Toan

2007_2008 :Hue (dap an) -

2015_2016 :Hue (vong 1) -

THAI NGUYEN :Toan (dapan) - Toan -