Thư viện số

Tài liệu trên thư viện được sưu tầm và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
Vì sử dụng máy chủ miễn phí, một số tài liệu trước khi tải về sẽ hiện quảng cáo. Các bạn vui lòng đợi 5s để tải về nhé!.
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1

Khoi 10

2006_2007 :Lich su (THPT Ngo Gia Tu) -

2012_2013 :Lich Su (thpt Chu Van An) -

2014_2015 :Lich Su (Thpt Yen Lac) -

Khoi 11

2013:2014_p n ?a(L Qu n) -

2013_2014 :Dia (Le Quy on) - Tieng Anh (suu tam) -

2015_2016 :Sinh (S? GD&T C?n Tho) (Nng cao) - Toan(C Nghia Hung) - Toan(Quang Nam) -

2016_2017 :Toan(Bac Ninh) - Toan(Xuan Truong C) - Vat Ly( THPT Chau Thanh) - Vat Ly( THPT chuyen Bac Can ) - Vat Ly( THPT Nguyen Van Khai) - Vat Ly( THPT Thap Muoi) - Vat Ly( THPT Thong Linh) - Vat Ly( Tran Van Nang ) - Vat Ly(THPT Phan Van Bay ) -

[2013_2014 :Sinh](THPT Ti?u C?n) (? 1) (1) - Sinh](THPT Ti?u C?n) (? 1) (p n) -

[2015_2016 :Sinh](S? GD&T C?n Tho) (Co b?n) (p n) - Sinh](S? GD&T C?n Tho) (Co b?n) - Sinh](S? GD&T C?n Tho) (Nng Cao) (p n) -

? thi h?c k 1 l?p 11 mn ?a L nam 2014 Tru?ng THPT L Qu n: -

Khoi 12