Thư viện số

Tài liệu trên thư viện được sưu tầm và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
Vì sử dụng máy chủ miễn phí, một số tài liệu trước khi tải về sẽ hiện quảng cáo. Các bạn vui lòng đợi 5s để tải về nhé!.
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 12

Hoa

2008_2009 :Quang Ngai -

2009_2010 :Bac Lieu - Tuyen Quang - ien Bien -

2010_2011 :Dak Lak - Dak Nong - Gia Lai - Thanh Hoa -

2011_2012 :Long An - Nghe An BangB - Thanh Hoa -

2012_2013 :Bac Ninh - Ben Tre - Long An - Nghe An B?ngB - Nghe An - Thanh Hoa -

2013_2014 :Tay Ninh BngA -

Ly

2008_2009 :Dak Nong -

2009_2010 :Bac Lieu (co dap an) - Tuyen Quang - Vinh Phuc (co dap an) -

2010_2011 :Gia Lai - Soc Trang - Thai Nguyen (co dap an) - Thanh Hoa (co dap an) -

2011_2012 :Hau Giang - Kien Giang (1) - Kien Giang (2) - Kien Giang - Long An (co dap an) - Thanh Hoa (co dap an) -

2011_2012:Quoc Gia (co dap an) -

2012 :Bac Ninh -

2012_2013 :An Giang (co dap an) - Ben Tre - Binh Phuoc (buoi chieu) (co dap an) - Binh Phuoc (buoi sang) (co dap an) - Long An (co dap an) - Quoc Gia (co dap an) - Quoc Gia (giai dong doi) (co dap an) -

2013_2014 :Buon Me Thuot (co dap an) - Tay Ninh (co dap an) -

SInh

2008_DE THI KHU VUC: -

2009:2010 (GIA LAI) -

2010:2011_DETHICHINHTHUC - 2011_SOC TRANG - 2011_SOC TRANGMTCT+HSG - 2011_TUYEN QUANG -

2011:2012_THANH HOA -

2012:2013_ HAU GIANG -

2012_THANH HOA: -

2013:DETHI QUOC GIA DONG DOI -

2013_DETHI QUOC GIA: -

2014_DE THI QUOC GIA: -

Toan

2009_2010 :Ca Mau -

2012_2013 :Ninh Binh (co dap an) -

ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9

Hoa

Ly

Sinh

Toan

2008_2009 :Quang Ngai (co dap an) -

2010_2011 :Dak Nong - Thanh Hoa (co dap an) -

2011_2012 :Hau Giang - Quoc Gia (co dap an) -

2012_2013 :Ben Tre -

2013_2014 :Binh Giang (Hai Duong) (co dap an) - Dong Nai -

2015_2016 :Thanh Hoa - Tien Giang - Vinh Phuc -