Thư viện số

Tài liệu trên thư viện được sưu tầm và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
Vì sử dụng máy chủ miễn phí, một số tài liệu trước khi tải về sẽ hiện quảng cáo. Các bạn vui lòng đợi 5s để tải về nhé!.
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10

2013 - 2014

Dong Nai :Toan (dap an) - Toan -

Ha Noi :Toan (Dap an) - Toan -

Ho Chi Minh :Tieng Anh (Dap an) - Tieng anh - Toan (Dap an) - Toan -

Hung Yen :Van (Dap an) - Van -

Nghe An :Toan (Dap an) - Toan -

Vinh Phuc :Van (dap an) - Van -

2014 - 2015

Ha Noi :Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap An) - Van -

Ho Chi Minh :Tieng Anh (Dap An) - Tieng Anh - Toan (Dap an) - Toan - Van -

Nghe An :Toan -

Phu Tho :Anh Van (Dap An) - Anh Van -

Vung Tau :Toan (Dap An) - Toan -

2015 - 2016

Binh Duong :Toan (Dap An) - Toan - Van -

Binh Thuan :Toan (Dap An) - Toan -

Da Nang :Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap An) - Van -

Dong Nai :Anh - Toan (Dap An) - Toan - Van -

Dong Thap :Toan - Van -

Ha Noi :Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap An) - Van -

Hai Phong :Toan (Dap An) - Toan -

Hung Yen :Van (Dap An) - Van -

Nghe An :Anh (Dap An) - Anh - Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap An) - Van -

Quang Ninh :Toan (Dap An) - Toan -

Thua Thien Hue :Anh (Dap An) - Anh - Toan (Dap An) - Toan - Van -

TPHCM :Anh (Dap An) - Anh - Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap An) - Van -

2016 - 2017

Ben Tre :Toan - Van -

Binh Dinh :Toan - Van -

Binh Phuoc :Anh (dap an) - Anh - Van -

Binh Thuan :Toan - Van -

Dak Lak :Van -

Dong Nai :Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap An) - Van -

Dong Thap :Toan - Van -

Ha Nam :Anh (Dap an) - Anh -

Ha Noi :Hoa Hoc - Toan (1) - Van (Dap an) - Van -

Ho Chi Minh :Anh - toan (1) - Van -

Hung Yen :Anh (dap an) - Anh - Toan -

Lam Dong :Van -

Lang Son :Van -

Long An :Toan - Van -

Nam Dinh :Toan (1) - Toan (Dap an) -

Nam Van :Van -

Ninh Thuan :Toan -

Quang Ngai :Toan -

Soc Trang :Van -

Tay Ninh :Toan -

Thai Binh :Van -

Thanh Hoa :Toan (Dap An) - Toan - Van (Dap an) - Van -

Vinh Phuc :Van (Dap an) - Van -