Thư viện số

Tài liệu trên thư viện được sưu tầm và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
Vì sử dụng máy chủ miễn phí, một số tài liệu trước khi tải về sẽ hiện quảng cáo. Các bạn vui lòng đợi 5s để tải về nhé!.
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN

2012 - 2013

Dong Nai :Toan Chuyen -

quang binh :ngu van -

2013 - 2014

Ho Chi Minh :Toan (Dap an) - Toan -

Khanh Hoa :Hoa (Dap an) - Hoa -

Ninh Binh :Toan Chung (Dap An) - Toan Chung - Toan Chuyen (Dap An) - Toan Chuyen -

Vinh Phuc :Anh Van (Co Dap An) - Dia (Co Dap An) - Hoa Hoc (Co Dap An) - Ly (Co Dap An) - Sinh (Co Dap An) - Su (Co Dap An) - Toan Chuyen (Co Dap An) - Van (Co Dap An) -

2014 - 2015

Nghe An :Toan Chuyen (Co Dap An) - Van Chuyen -

Tien Giang :Hoa Hoc (Co Dap An) -

2015 - 2016

Ha Noi :Hoa Hoc - Ly Chuyen -

Ho Chi Minh :Anh Chuyen -

Thua Thien Hue :Toan chuyen -

2016 - 2017

Ben Tre :Toan -

Ha Noi :Anh - Toan -

Ha Noi Ams :Toan -

Hai Duong :Van (Dap an) - Van -

Hai Phong :Toan -

ho chi minh :hoa hoc - ngu van -

Hung Yen :Toan -

Long An :Toan -

Nam Dinh :Anh (Dap an) - Anh -

Nghe An :Toan (Co Dap An) -

Tien Giang :Toan (dap an) - Toan -